Folined

Blog van Folined

MVK inschakelen? Dit is waarom je dat moet doen

MVK

Wil je de veiligheid op de werkplaats altijd kunnen waarborgen? Dan is het slim om hier de nodige acties voor te ondernemen. Een van deze acties is het inschakelen van een MVK: een Middelbaar Veiligheidskundige. Een MVK zorgt voor de veiligheid op een werkplaats. Een MVK zal de onveilige en ongezonde situaties signaleren maar adviseert je ook over praktische oplossingen. Je kunt een Middelbaar Veiligheidskundige zien als een adviseur, een coördinator en een stimulator van het veiligheidsbeleid binnen jouw bedrijf.

Een MVK zorgt ervoor dat je verzekerd bent van professionele ondersteuning als het gaat om de veiligheid tijdens de werkzaamheden. Je kunt altijd een MVK inhuren die jou ondersteunt en adviseert, zodat je werknemers veilig aan het werk kunnen gaan. 

MVK

Een MVK heeft een reeks van uiteenlopende taken

Een Middelbaar Veiligheidskundige heeft de bevoegdheid om een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren, evenals een Taak Risico Analyse (TRA). Maar een MVK kan meer dan dit. Ook als het gaat om metingen, controles of inspecties is de Middelbaar Veiligheidskundige de hulp die je nodig hebt. Een MVK geeft onder andere instructies en aanbevelingen aan de werkgever, werknemer en de ondernemingsraad over de bedrijfshulpverlening, veilige arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Een MVK kan ook bedrijfsongevallen analyseren en trainingen of voorlichting geven aan medewerkers. Met een veiligheidsrapport van de MVK ben je verzekerd van een duidelijke en heldere analyse. Voor goede adviezen omtrent bedrijfsveiligheid kun je ook altijd bij de Middelbaar Veiligheidskundige terecht.