Folined

Blog van Folined

Verschil tussen BHV en EHBO

Om te helpen in noodsituaties kan je kiezen tussen een opleiding BHV en EHBO. Vaak wordt gedacht dat dit hetzelfde is, maar er zit wel degelijk een verschil tussen BHV en EHBO. EHBO staat voor Eerste Hulp Bij Ongevallen en dus kan een EHBO’er helpen bij allerlei ongevallen. Of het nu gaat om levensreddende eerste hulp als hulp bij splinters, brandwonden en bloedneuzen. BHV staat voor Bedrijfshulpverlening of Burgerhulpverlening en een BHV’er kan ook levensreddende eerste hulp verlenen, maar kan daarnaast ook brand bestrijden, alarmeren, ontruimen en communiceren. Bij het verlenen van levensreddende eerste hulp kan de BHV’er reanimeren en leert hij of zij onder andere hoe te handelen bij verstikking. De BHV opleiding is iets gevarieerder dan de EHBO opleiding en is ook meer gericht op de werkomgeving.

EHBO

Een EHBO’er kan eerste hulp verlenen en heeft hierover meer kennis dan een BHV’er. Iemand met een EHBO opleiding kan overal hulp verlenen en kan dit dus ook doen tijdens een ongeval op straat. Als EHBO’er kan je eerste hulp verlenen bij onder meer wonden, botbreuken en ontwrichtingen. Daarnaast kan je ook helpen bij onderkoeling of juist bij oververhitting. Je weet ook wat je moet doen bij oog-, neus- en oorletsel en letsel met gevolgen voor het bewustzijn. Verder kan je ook helpen bij een beroerte, een shock of stoornissen van de ademhaling en de bloedsomloop. Als EHBO’er ben je dus heel veelzijdig en is iemand, die lichamelijke hulp nodig heeft, bij jou in de goede handen.

BHV

In tegenstelling tot een EHBO’er is een BHV’er bij een bedrijf met medewerkers verplicht. Dit staat geregeld in de Arbowet. Bij de BHV cursus leer je ook levensreddende handelingen te verrichten, waarbij je ook de AED kan gebruiken maar richt je je ook op andere risicovolle situaties. Denk hierbij aan het bestrijden van een beginnende brand en het ontruimen van een pand. Verder ben je ook een aanspreekpunt voor professionele hulpdiensten als de brandweer en de ambulance en moet je ook tijdens de calamiteit richting je medewerkers en klanten communiceren. Als BHV’er ben je dus iets meer allround in het verlenen van hulp in risicovolle situaties dan als EHBO’er.